Cisza Jak Ta
Cisza Jak TaCisza Jak TaCisza Jak Ta
© Copyright Cisza Jak Ta

Obietnice

sł. Wiesława Kwinto-Koczan
muz. Mariusz Skorupa, Ilona Karnicka
 

III
Mogę dać ci ciepło dłoni.                      e e* e*
Przyobiecać moje myśli.                      C7/6 a7
Do rękawa się przytulić
i spróbować ci się przyśnić.

Mogę przybiec w kilku nutach
I w piosenki kilku słowach.
Gdy odejdę zbyt daleko
Zawsze możesz mnie przywołać.

Chętnie wrócę znów do Ciebie                C7/6 a7
z najdalszego krańca ziemi,                      e fis* G
w bieli śniegu w deszczu strugach,               h a7
bo czas przecież nic nie zmieni.                C 7/6 D