Strona głównaPracaCzy akcje PKO bp pójdą w górę?

Czy akcje PKO bp pójdą w górę?

Przez Redakcja

-

PKO BP jest ostatnim dużym bankiem w rękach państwa w postkomunistycznej Europie Środkowej. Bank ma rating A2 przyznany przez agencję Moody’s i jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) oraz Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (LSE). Ma największy portfel kredytowy w Polsce i jest jednym z 10 największych banków z kapitałem zagranicznym na świecie.

Przed kryzysem PKO BP miał bardziej konserwatywny model biznesowy i politykę kredytową. W rezultacie udział kredytów ogółem w PKO BP zmniejszył się w ciągu ostatnich dwóch lat, podczas gdy wskaźnik kredytów zagrożonych pozostał stabilny. W czasie kryzysu bank znacznie zwiększył akcję kredytową i obniżył poziom kredytów zagrożonych. Zmiany te wynikały w dużej mierze z niezależnych decyzji handlowych i nie były częścią usankcjonowanego przez rząd planu zwiększenia akcji kredytowej.

W październiku 2010 roku PKO BP wyemitował swoje pierwsze pięcioletnie euroobligacje. Pozwoliło to bankowi na pozyskanie znacznego kapitału. Od tego czasu firma przynosi zyski, a jej kapitalizacja rynkowa wzrosła. Wzrosła również cena akcji, głównie dzięki informacji, że bank planuje skup akcji własnych.

W ciągu ostatnich kilku lat w kierownictwie PKO BP nastąpiła znaczna rotacja, u steru stanęło trzech różnych prezesów. Jednak bank nadal utrzymuje stabilne perspektywy i realizuje solidną strategię, pomimo znacznych kosztów.

Pozycje NPL banku były zgodne z największymi bankami z kapitałem zagranicznym w kraju. PKO BP oceniał swoje kredyty przy użyciu międzynarodowych standardów rachunkowości i wewnętrznych modeli ryzyka. Nieco więcej niż połowa kredytów z utratą wartości była oparta na perspektywicznych ocenach ryzyka.

Marża odsetkowa netto spółki wzrosła – wskaźnik wzrósł do 44 punktów bazowych rok do roku. Na koniec trzeciego kwartału 2011 roku wskaźnik ten wynosił 4,2%. To mniej niż średnia rynkowa.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku udział Grupy w rynku wynosił 16,2%. Obecnie PKO BP oferuje szereg specjalistycznych usług finansowych, w tym fundusze inwestycyjne, leasing, faktoring, bankowość internetową i inwestycje w nieruchomości. Ponadto Spółka jest obecna na Ukrainie poprzez KREDOBANK i dostarcza produkty i usługi bankowe klientom na Ukrainie.

Według Komisji Nadzoru Finansowego PKO BP spełnia kryteria do wypłaty dywidendy za 2014 rok. Z drugiej strony, Komisja Nadzoru Finansowego wstrzymała na pewien czas wypłatę dywidendy, powołując się na ryzyko, że bank stanie się „wierzycielem ostatniej szansy”.

Kapitalizacja banku została wzmocniona poprzez sprzedaż części jego akcji rządowi. Szacuje się, że udział rządu w PKO BP będzie się stopniowo zmniejszał do 25% plus jedna akcja, a pozostała część udziałów w Spółce trafi do inwestorów prywatnych.

PKO BP był profesjonalnie zarządzany, a rynki uznały jego menedżerów za profesjonalnych. Pomimo zawirowań związanych z globalnym kryzysem finansowym, bank utrzymał dobre perspektywy, a jego ROE był wyższy niż średnia dla największych banków zagranicznych w kraju.

Oceń artykuł: Czy akcje PKO bp pójdą w górę?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne Wpisy